A Magyar Tudományos Parkinson Társaság vezetőségének véleménye a Parkinson Centrumok kialakításával kapcsolatban.

 

 

 

 

1.  A centrum kialakításához szükséges alapfeltételek:

 

1.1. Személyi feltételek:

- a speciális osztályt (részleget) ill. a rendelést mozgászavarok kezelésében járatos neurológus szakorvos vezeti

- munkájukat a nemzetközi irodalom követésével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság diagnosztikus és terápiás protokolljainak és ajánlásainak a  figyelembevételével végzik

- a centrum vezetője gondoskodik a centrumban dolgozók rendszeres továbbképzéséről

 

 

1.2. Tárgyi feltételek:

-  a minimális rendelési idő (az általános neurológiai rendeléstől elválasztottan) heti 4 óra

- a centrum rendelkezzen hivatalosan elfogadott (ÁNTSZ és OEP) rendelési idővel,

az illetékes egészségügyi intézmény az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megállapodik a szakrendelés finaszírozásáról

- a szakrendelésnek van elérhető neurológiai osztályos háttere

- a szakrendelés meg tudja szervezni és el tudja végeztetni a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat (laboratóriumi, elektrofiziológiai és és neuropszichológiai vizsgálatok,  CT, MRI, SPECT, UH, PET)

- a szakrendelésnek van konziliáriusi lehetősége (pszichiátria, szemészet, urológia, belgyógyászat)

 

 

2.  Kiegészítő mutatók, melyek az egyes centrumok munkáját jellemezhetik:

- oktatási munka (családorvosi és szakorvosi továbbképzés)

- tudományos munka (közlemények, előadások, együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, orvosi társasági tagság, kongresszusok szervezése)

- részvétel gyógyszervizsgálatokban a Good Clinical Practice követelményeinek megfelelően

 

 

3.  Általános rendelkezések:

- új Parkinson Centrum akkreditálása pályázat útján történik

- a pályázatnak a leírt feltételekre vonatkozó információkat kell tartalmaznia, a pályázatot a Magyar Tudományos Parkinson Társaság vezetőségéhez kell benyújtani, a vezetőség azt minden év április 30-ig véleményezéssel eljuttatja a Neurológiai Szakmai Kollégiumnak

- a Neurológiai Szakmai Kollégium a Magyar Tudományos Parkinson Társaság javaslata alapján három évenként minősíti a centrum munkáját és meghosszabbításáról dönt.

 

 

 

 

A centrumok kialakításának célja: a legtöbb beteget ellátó, korszerű diagnosztikai és terápiás elveknek megfelelően működő munkahelyek összefogása. E centrumoknak  konzultatív és  továbbképző szerepe van a területi szakorvosi (szakrendelői ) és osztályos betegellátásban.

A centrum a legmagasabb szintű ellátást biztosítja a vonzási köréből származó betegeknek.

 

 

 

Javaslat a pályázat benyújtásához:

A fent felsorolt feltételeken túl:

a szakrendelést vezető személy életrajza

a centrum tudományos munkája a témakörben (cikkek, előadások, absztraktok, könyvek vagy könyvrészletek, phD munka stb.)

rendszeresen gondozott betegek száma (ez elsősorban a recept felírási jognál fontos a betegellátás zökkenőmentessé tétele érdekében)